Členství se objednává vždy na rok (12 měsíců). Platba za členství je měsíční. Pokud si budete přát členství zrušit, musíte doplatit 50 % z dosud nezaplacených členských příspěvků.