Ano. Jednou ročně proběhne setkání členů klubu a marketingová Konverence. Není to pro členy podmínkou, ale cena za tato setkání budou strhávána z MB i v případě, že se jich člen nezúčastní.