Mezinárodní den mateřského jazyka připadá každoročně na 21. únor. Tento významný den nám připomíná skutečnost, že na světě existuje přes 6 tisíc jazyků. Bohužel až polovina z nich je ohrožena zánikem.  

Čeština patří mezi slovanské jazyky. Dorozumívají se jím prakticky jen obyvatelé ČR a lidé, kteří se zde narodili. Stejně jako většina řečí, také ta naše se dělí na spisovnou a hovorovou. Přestože vypadá jednoduše, zdání klame. Jedná se o ohebnou řeč, která se vyznačuje komplikovaným systémem skloňování, časování a velmi volným slovosledem. Správné používání mateřského jazyka je důležité ve všech oblastech. Ať už jsou to úřady, banky nebo restaurace. Jak je tomu v marketingu?

Efektivnost v reklamě

Správně komunikovaná čeština je pro marketingové profesionály klíčová. Snaží se přesvědčit své cílové publikum k nákupu produktů nebo služeb. Lékaři, bankéři a ostatní lidé musí vystupovat diplomaticky a volit slova se správnou gramatikou či slovosledem. Je důležité, aby marketéři při komunikaci s cílovou skupinou volili správnou tzv. tonalitu.

Tonalita sjednocuje to, jak mluvíme a působíme na klienty. Zjednodušeně řečeno je to způsob, jakým mluví vaše značka. Často ji označujeme jako Tone of Voice. Kdybychom šli do hloubky, tonalita by měla vycházet ze samotného archetypu značky. Ale to už je na samostatný článek.

Je důležité znát svou cílovou skupinu?

Začněme tím nejdůležitějším – vědět, pro koho psát. Je třeba mít jasno v tom, kdo je vaše cílová skupina a jaká řeč a styl by měla být použita pro daný okruh lidí. Pokud oslovujeme mladé lidi, můžeme používat více hovorových a slangových výrazů. Na druhou stranu, pokud komunikujete s odbornou veřejností, je potřeba použít formální styl. Tento přístup pomáhá zvýšit efektivitu kampaní a zlepšit vztah se zákazníky. Není to ale pravidlem. Každá cílová skupina je v něčem specifická, neexistuje univerzální návod.

Gramatika na prvním místě?

Firma nebo produkt je posuzován i na základě kvality psaného slova. Pokud jsou informace napsány gramaticky nesprávně, mohou být pro publikum matoucí a nepochopitelné. To může mít negativní vliv na důvěryhodnost podniku. Společnost musí být schopna prezentovat své produkty a služby v nejlepším světle.

Nápaditosti se meze (ne)kladou!

Kreativita a originalita jsou klíčové faktory, které mohou zvýšit zájem zákazníků a pomoci překonat konkurenci. Je dobré se snažit oslovit publikum pomocí kreativních a neotřelých výrazů, ale zároveň je důležité nepřehánět to a nepoužívat slova, která by mohla být nesrozumitelná nebo nepochopená. Mějte na paměti, že záměr reklamy není šokovat, ale oslovit a přimět zákazníky k nákupu.

A co SEO optimalizace?

Naše mateřština je také klíčová pro SEO optimalizaci. Vysoce kvalitní obsah, který má správnou gramatiku a pravopis pomáhá ke zlepšení hodnocení stránky v rámci vyhledávačů. Tím se viditelnost a návštěvnost webu zvýší, což v konečném důsledku přinese vyšší obraty.

Copywriting !!!

Dobrý copywriter musí být schopen psát texty, které jsou srozumitelné a atraktivní. Měl by využívat slova a výrazy, které jsou pro danou skupinu zákazníků relevantní a přesně vyjadřují přidanou hodnotu produktů a služeb, které nabízí. To všechno vyžaduje pečlivou znalost copywritingu a schopnost využít jeho výhod pro zlepšení marketingové komunikace.

 

Nevíte si rady? Je pro vás SEO nebo copywriting noční můrou? Nebo na to jen nemáte čas? Určitě se ozvěte, rádi pomůžeme. 

Ať se vám krásně píše,

tým KONVER!